Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2011

German BeautyΕπειδή ο έρωτας και ο βήχας δεν κρύβονται!

Κώδικας για την εικόνα:
<embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://7459206716656648935-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/akhsflash/germanbeauty.swf?attachauth=ANoY7cqh7UgJaLz5tZPMrBKXbImICcaAuc16kxFsqV5uWylksC6ArxgiMT9fIV84_iuCTzFY3YlCYpXgLC61jgLsG0eOZzt7opMZfHav_GkngUixmKZvhQGWwceVmaEGsLinH3Dw48IfYwASG8jBrIRm9fje69oLKqaob7_TWJ-ShdC7TSnE7qr5oMnlcxZ3ImxP93_AQ1iu&attredirects=0.swf" pluginspage=" http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" height="620" width="413"></embed>

Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2011

Τσάκας fairytail

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011